Skip to main content
Factsheet, 1992

Bipolaris Sorokiniana

Schiller Luttenberger, Anna

Keywords

bipolaris sorokiniana; bladfläckar; hordeum vulgare; korn; rotröta; triticum oestivum; vete

Published in

Faktablad Om Växtskydd, Jordbruk
1992,
Publisher: Info/växtskydd, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124677