Skip to main content
Factsheet, 1993

Rotsjukdomar på ärter

Bödker, Lars; Larsson, Mariann

Keywords

rotsjukdom; ärter

Published in

Faktablad Om Växtskydd, Jordbruk
1993,
Publisher: Info/Växter -Växtskydd, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124679