Skip to main content
Report, 1920

Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under år 1919

Schotte, Gunnar; Hesselman, Henrik; Trägårdh, Ivar; Wibeck, Edvard

Keywords

forestry

Published in


Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124738