Skip to main content
Report, 1921

Märgborrens kronskadegörelse och dess inverkan på tallens tillväxt

Mattsson Mårn, Ludvig H

Keywords

forestry

Published in


Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124740