Skip to main content
Report, 1921

Till kännedom om förhållandet mellan solbladens och skuggbladens kolhydratsproduktion

Stålfelt, Stina

Keywords

forestry

Published in


Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124743