Skip to main content
Report, 1923

Bidrag till kännedomen om bruna öronvivelns (Otiorrhynchus ovatus L.) morfologi och biologi

Spessivtseff, Paul

Keywords

forestry

Published in


Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124754