Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1924

Ett bidrag till kännedomen om brunjords- eller mulljordstypens egenskaper och degeneration i södra Sverige

Lundblad, Karl

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1924,
Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124760