Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1924

Tallens och granens kolsyreassimilation och dess ekologiska betingelser

Stålfelt, Martin Gottfrid

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1924,
Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124764