Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1924

Grankottmätarna (Eupithecia abietaria och strobilata) och deras skadegörelse

Spessivtseff, Paul

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1924,
Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124766