Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1925

Grundvattenrörelser och försumpningsprocesser belysta genom bestämningar av grundvattnets syrehalt i nordsvenska moräner

Tamm, Olof

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1925,
Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124769