Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1926

Om uppskattningen på försöksparkerna : Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under år 1925

Petrini, Sven

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1926,
Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124774