Skip to main content
Report, 1926

Studier över risken vid användning av tallfrö av för orten främmande proveniens

Eneroth, Olof

Keywords

forestry

Published in


Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124775