Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1926

Studier över risken vid användning av tallfrö av för orten främmande proveniens

Eneroth, Olof

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1926,
Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124775