Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1927Open access

Studier över barrträdsplantans utveckling i råhumus. I. Betydelsen av kvävemobiliseringen i råhumustäcket för tall- och granplantans första utveckling

Hesselman, Henrik; Melin, Elias

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1927,
Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124780