Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1928Open access

Studier över de svenska barkborrarnas biologi särskilt med hänsyn till generationsutvecklingen. Del I

Spessivtseff, Paul

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1928,
Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124786