Skip to main content
Report, 1931

Studier över jordmånstyper och deras förhållande till markens hydrologi i nordsvenska skogsterränger

Tamm, Olof

Keywords

forestry

Published in


Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124795