Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1932

Om skogsdikningsplaners upprättande i övre Norrland : synpunkter och förslag framkomna i samband med en skogsdikningsplans upprättande för Grankottaliden på Örå revir

Malmström, Carl; Malmgård, Martin

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1932,
Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124800