Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1933

Om resultaten av en 70-årig myrdikning i Västerbotten

Malmström, Carl

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1933,
Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124801