Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1934

Nyare fältförsöksmetodik, belyst genom några skogsodlingar på Kulbäckslidens försökspark

Tirén, Lars

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1934,
Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124803