Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1934

Ett 25-årigt försök med naturföryngring i norrländsk råhumusgranskog : Norrfloområdet, Haverö s:n, Medelpad

Petrini, Sven

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1934,
Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124804