Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1932

Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under femårsperioden 1927-1931 jämte förslag till arbetsprogram

,

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1932,
Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124806