Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1918

Formpunktsmetoden och dess användning för formklassbestämning och kubering : en prövning på granmaterial från Norrbotten

Petrini, Sven

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1918,
Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124824