Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1918

Skogsinsekternas skadegörelse under år 1916 : översikt enligt jägmästarnas och länsjägmästarnas rapporter

Trägårdh, Ivar

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1918,
Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124829