Skip to main content
Report, 1917

Studier över salpeterbildningen i naturliga jordmåner och dess betydelse i växtekologiskt avseende

Hesselman, Henrik

Keywords

forestry

Published in


Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124841