Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1916

Bidrag till kännedomen om tallens och granens fiender bland småfjärilarna

Trägårdh, Ivar

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1916,
Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124853