Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1916

Redogörelse för skogsförsöksanstaltens verksamhet under treårsperioden 1912-1914

Schotte, Gunnar; Hesselman, Henrik

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1916,
Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124854