Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1915

Om kubikmassa och form hos granar av olika förgreningstyp

Sylvén, Nils

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1915,
Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124860