Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1912

Studier öfver den norrländska tallens sjukdomar, särskildt med hänsyn till dess föryngring

Lagerberg, Torsten

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1912,
Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124875