Skip to main content
Report, 1912

Studier öfver den norrländska tallens sjukdomar, särskildt med hänsyn till dess föryngring

Lagerberg, Torsten

Keywords

forestry

Published in


Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124875