Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1912

Om olika metoders betydelse vid undersökning af barrträdsfrös grobarhet

Schotte, Gunnar

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1912,
Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124880