Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1910

Om vattnets syrehalt och dess inverkan på skogsmarkens försumpning och skogens växtlighet

Hesselman, Henrik

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1910,
Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124893