Skip to main content
Report, 1910

Studier öfver granens formrikedom, särskildt dess förgreningstyper och deras skogliga värde

Sylvén, Nils

Keywords

forestry

Published in


Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124900