Skip to main content
Report, 1910

Kubikinnehållet och formen hos tallen och granen inom Särna socken i Dalarna

Maass, Alex.

Keywords

forestry

Published in


Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124902