Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1910

Vegetationen och skogsväxten på Gotlands hällmarker : en undersökning med anledning af ett lagförslag

Hesselman, Henrik

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1910,
Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124905