Skip to main content
Report, 1907

Om tallens höjdtillväxt och skottbildning somrarne 1900-1903

Hesselman, Henrik

Keywords

forestry

Published in


Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124920