Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1935

Om granens kottsättning, dess periodicitet och samband med temperatur och nederbörd

Tirén, Lars

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1935,
Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124949