Skip to main content
Report, 1935

Barrskogens arealfördelning på tall-, gran- och barrblandsbestånd i Norrland och Dalarna

Hesselman, Henrik

Published in


Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124953