Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1936

Om kantträdens reaktion vid friställning och överbeståndets produktion vid skärmföryngring : specialundersökningar i Lanforsbeståndet 1935

Petrini, Sven

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1936,
Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124960