Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1937

Tönnersjöhedens försökspark i Halland : ett bidrag till kännedomen om sydvästra Sveriges skogar, ljunghedar och torvmarker

Malmström, Carl

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1937,
Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124966