Skip to main content
Report, 1938

Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under tiden 1932-31/10 1937 jämte förslag till arbetsuppgifter under den kommande femårsperioden

,

Keywords

forestry

Published in


Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124971