Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1940

Om utvecklingen av granar ur frö efter självbefruktning och efter fri vindpollinering

Langlet, Olof

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1940,
Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124978