Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1941

Studier över granbarkborrens massförökning i de av decemberstormen 1931 härjade skogarna i norra Uppland

Butovitsch, Viktor

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1941,
Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124985