Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1942

Den gamla norrländska granskogens reaktionsförmåga efter genomhuggning

Näslund, Manfred

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1942,
Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124989