Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1942

De internationella tallproveniensförsöken av år 1907 : den svenska försöksyteserien på Hässleby kronopark

Petrini, Sven

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1942,
Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124991