Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1943

Undersökningar över toxiciteten emot rötsvampar hos tallkärnvedens fenoliska beståndsdelar

Rennerfelt, Erik

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1943,
Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124994