Skip to main content
Report, 1944

Antalet provträd och kubikmassans noggrannhet vid stamräkning av skog

Näslund, Manfred

Keywords

forestry

Published in


Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124996