Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1944

Antalet provträd och kubikmassans noggrannhet vid stamräkning av skog

Näslund, Manfred

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1944,
Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124996