Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2003

Strategier för Östads Säteri: Redovisning av planer framtagna under kursen Skoglig Planering ur ett företagsperspektiv HT 2002, SLU Umeå

Lind Torgny Torgny
Lind, Torgny (ed.)

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2003, number: 115
Publisher: Inst för skoglig resurshushållning och Geomatik