Skip to main content
Report, 1944

Något om röda tallstekelns (Diprion sertifer Geoffr.) skadegörelse

Forsslund, Karl-Herman

Keywords

forestry

Published in


Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125000