Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1945

Studier över ljusets betydelse för föryngringens höjdtillväxt på norrländska tallhedar

Björkman, Erik

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1945,
Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125004