Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1956

Redogörelse för resultaten av 1955 års täckdikningsförsök

Försöksavdelningen,

Keywords

täckdikning; försöksresultat; fältförsök

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1956,
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125010